Historia szkoły Email

Budynek starej szkołyParafialna szkoła w Chechle istniała prawdopodobnie już w XV w., skoro w 1408r.studia w Akademii w Krakowie zaczął niejaki Pełka z Chechła.

Pierwsze zapiski o nauce w Chechle sięgają czasów zaborów.

Z przekazów ustnych wiadomo, że odbywało się tajne nauczanie w domach prywatnych oraz budynku dworskim. Pierwszym nauczycielem, który poświęcił się tej sprawie był pan KRZYKAWSKI.Legalna nauka rozpoczęła się w 1906 roku, ale oczywiście w języku rosyjskim.

Pierwszym legalnym nauczycielem, a zarazem kierownikiem był JAN KEMPA.

W czasie I Wojny Światowej nauka została przerwana. Wznowiono ją dopiero w 1915 roku.

Naukę prowadził KULAWIK ADAM, mieszkaniec Chechła. Szkoła borykała się w tych czasach z problemami lokalowymi. Jednak dzięki pomocy mieszkańców szkoła została wyremontowana, a nawet rozbudowana. Nauka przebiegała dość spokojnie, aż do wybuchu II Wojny Światowej.

W czasie okupacji nauka odbywała się pod ciągłą kontrolą władz okupacyjnych. Nauczyciele tajnie nauczali historii, literatury, geografii, nie zważając na konsekwencje. Za tajne nauczanie zginął od kuli niemieckiej nauczyciel WYGAŚ LUCJAN, a PIOTR KUKUŁKA został zabrany do obozu koncentracyjnego.

W 1944 roku nauka została przerwana, a szkoła zajęta przez oddziały armii niemieckiej. Szczególnie ważny był dla mieszkańców Chechła rok 1945/46, kiedy to wznowiono naukę. Szkoła borykała się co prawda z dużymi problemami lokalowymi, z brakiem kadry nauczycielskiej, brakiem podręczników i pomocy, ale mimo tych trudności naukę rozpoczęła młodzież w siedmiu oddziałach. Oprócz normalnej pracy, prowadzone były wieczorowe kursy dla analfabetów.

Szkoła budowa

PRZEKAZANIE  I  UROCZYSTE  OTWARCIE SZKOŁY

W 1967 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły z inicjatywy mieszkańców, dyrektora i ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów

Nauka w nowej szkole rozpoczęła się 18.I.1969 roku, a oficjalne przekazanie szkoły, wręczenie kluczy, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie jej imienia TADEUSZA KOŚCIUSZKI nastąpiło 18.V.1969 roku.

PRZEKAZANIE  I  UROCZYSTE  OTWARCIE SZKOŁY

W maju 1981 roku szkoła otrzymuje sztandar, wykonany przez Ludową Spółdzielnie Rzemiosł Artystycznych w Krakowie  według pomysłu dyr. Augusta Pieca.

Ze względu na dużą ilość uczniów w latach 1985-90 nastąpiła modernizacja i rozbudowa szkoły.

Znaczna część prac wykonana była w czynie społecznym rodziców, których przewodniczącym był Bronisław Kucab.

Prace odbywały się pod czujnym okiem dyr. Józefy Guzik.

Tak też, dzięki zaangażowaniu mieszkańców dobudowano północne skrzydło szkoły i sala gimnastyczna.


W maju 1994 roku w 200 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej odsłonięto popiersie patrona szkoły Tadeusza Kościuszki. Uroczysta część artystyczna odbyła się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

W kwietniu 2001 roku zostaje oddana pracownia komputerowa. Szkoła cały czas rozwija się, wykonywane są remonty, innowacje, a wszystko to po to, aby uczniom zapewnić optymalne warunki.

11.05.2002 r. – Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Paradzie Schumana w Warszawie. Na spotkanie przyjechali członkowie Szkolnych Klubów Europejskich z całej Polski. Nie zabrakło nas-uczniów i opiekunów z Chechła, Klucz, Rodak i Bydlina.

2002/2003- Braliśmy udział w imprezach w Kluczach i w Olkuszu poprzedzających referendum n/t przystąpienia Polski do UE: Europejski Dzień Niepełnosprawnych, Festyn „Integracja”, Debata „Polskie szanse i obawy”.

18.06.2003 r.-  Szkole przyznano Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

10.10.2003 r.- Otrzymaliśmy tytuł „Szkoła z klasą”.

01.05.2004 r.-  Odbyła się prezentacja Szkolnych Klubów Europejskich przed UG w Kluczach. Nasz SKE prezentował dwa państwa UE: Grecję i Portugalię.  Świętowaliśmy wejście Polski do Europy.

07.05.2005 r.- Obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle.

01.09.2008 r.- Został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny.