Biblioteka Email

Godziny otwarcia biblioteki  szkolnej:

 wtorek i środa od 10:15 -14:15
 
Pedagog szkolny  środa 9:10 -14:10

 

W szkole funkcjonuje biblioteka. Posiadamy księgozbiór w postaci ok. 9.000.000 woluminów (liczba książek jest zmienna ze względu na odpisy zniszczonych i zakup nowych egzemplarzy). Posiadamy czytelnię multimedialną z trzema stanowiskami z dostępem do internetu. Uczniowie i pracownicy szkoły mają możliwość wypożyczania książek od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych.

Współpracujemy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kluczach (http://biblioteka-klucze.pl/). Utworzony został Punkt Biblioteczny dzięki czemu posiadamy możliwość dostępu do nowości co wzbogaca naszą ofertę. Uczniowie biorą aktywny udział w spotkaniach autorskich organizowanych przez GBP w Kluczach.

Filmik nagrany przez naszych uczniów do konkursu "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"-(kliknij w link)

 

Plan pracy biblioteki na rok szkolny 2017/2018           

Praca pedagogiczna

  1. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne.
  2. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie poziomu kultury ogólnej uczniów:

-          udzielanie informacji bibliograficznych i bibliotecznych,

-          rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych literaturą popularnonaukową,

-          organizowanie konkursów czytelniczych:

konkurs pięknego czytania

całoroczny konkurs na najpiękniejszy zeszyt lektur dla klas II-III

                 -   przygotowanie uczniów do udziału w powiatowych konkursach      

                       czytelniczych

-          przygotowywanie wystawek propagujących książki i ich autorów.

  1. Podnoszenie poziomu czytelnictwa:

           -   zakup nowości wydawniczych w miarę możliwości finansowych

         -   reklama książek na lekcjach bibliotecznych

4. Współpraca z nauczycielami:

-          udzielanie pomocy w prowadzeniu różnych form zajęć,

-          informowanie o nowościach wydawniczych i metodycznych,

-          informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.

  1. Promocja biblioteki w środowisku:

         -   współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Kluczach,

           -   udział w powiatowych konkursach organizowanych przez Powiatową i Miejską

                 Bibliotekę Publiczną w Olkuszu.

  1. Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły – opieka nad uczniami

       przebywającymi w czytelni po lekcjach.

Prace biblioteczno-techniczne

  1. Gromadzenie i konserwacja zbiorów:

-   uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych,

-   inwentaryzacja nowo zakupionych książek,

-   inwentaryzacja podręczników udostępnianych uczniom bezpłatnie,

           -   dokonywanie napraw w warunkach szkolnych,

-   gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie podręczników i materiałów  

   ćwiczeniowych dotowanych przez MEN.

  1. Udostępnianie zbiorów.
  2. Statystyka biblioteczna:

           -   prowadzenie dziennej statystyki wypożyczeń,

           -   prowadzenie ewidencji prenumerowanych czasopism,

           -   prowadzenie ewidencji wypożyczeń księgozbioru podręcznego,

           -   analizy czytelnictwa za I i II półrocze,

           -   sporządzanie sprawozdań z pracy biblioteki.

Plan pracy biblioteki  na rok szkolny 2016/2017

I. Prace związane z darmowymi podręcznikami z dotacji docelowej:

-  Wpisanie podręczników do księgi

-  Udostępnianie podręczników dla uczniów

-  Zapoznanie z regulaminem udostępniania podręczników.

-  Selekcja zniszczonych i zagubionych podręczników.

II.  Działania związane z realizacją ogólnopolskiego programu „Książki Naszych Marzeń”.

-  Współpraca z bibliotekami w Kluczach i w Olkuszu

-  Konsultowanie planowanych zakupów książek z uczniami, nauczycielami i

bibliotekarzami z GBP w Kluczach oraz PMBP w Olkuszu.

-  Stworzenie Listy Książek Naszych Marzeń.

-  Realizacja 2 wydarzeń promujących program

III. Opracowanie i złożenie wniosku do ogólnopolskiego programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

IV. Prace biblioteczne organizacyjno-techniczne.

-  Analiza księgozbioru - pozycje zaczytane i zapomniane .

-  Aktualizacja kont czytelniczych.

-  Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

-  Bieżąca ewidencja zbiorów bibliotecznych.

-  Założenie Księgi Broszur i Podręczników.

-  Selekcja księgozbioru na bieżąco.

V.  Planowanie i sprawozdawczość.

-  Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej, okresowej i rankingów czytelniczych

-  Opracowywanie sprawozdań z pracy biblioteki szkolnej w pierwszym i drugim okresie.

-  Opracowanie  i zaplanowanie konkursów, wystaw i imprez czytelniczych na cały rok szkolny.

-  Współpraca z GBP w Kluczach i PMBP w Olkuszu.

VI. Gromadzenie, opracowanie i selekcja księgozbioru.

-  Zakup nowości książkowych, lektur.

-  Ewidencjonowanie materiałów bibliotecznych.

-  Rejestr ubytków, kontrola inwentarza głównego, broszur, multimediów.

-  Zbieranie zapotrzebowania na książki przez czytelników i nauczycieli.

-  Selekcja księgozbioru, książki zaczytane, przestarzałe,.

-  Rejestr wypożyczeń, sporządzanie zapisów na wybrane pozycje książkowe,(listy   bestsellerów).

-  Przyjmowanie książek z darów czytelników, ogłoszenie akcji zapoczątkowanej przez uczennicę kl. V: „Przeczytaj i podaruj bibliotece”.

-  Likwidacja zniszczonych podręczników szkolnych – powołanie komisji, skreślenie zbiorów z Ksiąg Broszur i Podręczników.

VII. Udostępnianie zbiorów.

-  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym osobom ze środowiska lokalnego.

-  Prowadzenie rozmów indywidualnych  z czytelnikami na temat książek i ich zainteresowań czytelniczych.

-  Prowadzenie Punktu Bibliotecznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach.

-  Przyjmowanie zamówień na książki i ich realizacja poprzez Punkt Biblioteczny ( w miarę możliwości ).

-  Kontrola kont czytelniczych- zgłaszanie wychowawcom klas dłużników.

-  Dbanie o estetykę w bibliotece poprzez sporządzanie nowych wywieszek informacyjnych

-  Wolny dostęp do półek

-  Udzielanie uczniom indywidualnych porad.

-  Praca z czytelnikiem stroniącym od biblioteki i z uczniem zdolnym.

-  Aktywizowanie uczniów w korzystaniu ze zbiorów biblioteki.

VIII. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

-  Udział w konferencjach metodycznych i samokształceniowych.

-  Doskonalenie warsztatu pracy.

-  Studiowanie prasy fachowej.

-  Praca na rzecz szkoły ( zastępstwa doraźne, praca w zespołach).

IX. Edukacja czytelnicza i medialna.

-  Zajęcia biblioteczne.

-  Wycieczki do zaprzyjaźnionych bibliotek.

-  Biblioteka jako Centrum Multimedialne.

-  Organizacja konkursów.

X. ICIM

-  Założenie zeszytu odwiedzin pracowni ICIM .

-  Kierowanie i pomoc użytkownikom w doborze interesujących stron w Internecie.

-  Kontrola użytkowników ( uczniów).

-  Pisanie sprawozdań półrocznych i rocznych z wykorzystania ICIM.

-  Udostępnianie uczniom i nauczycielom urządzenia wielofunkcyjnego drukarki, skanera i kserokopiarki do celów edukacyjnych.

 

                                                                               ROK SZKOLNY 2015/2016

 

                                                      AKCJA „PRZECZYTAJ I PODARUJ KSIĄŻKĘ”

Akcja „Przeczytaj i podaruj książkę” zapoczątkowana została przez uczennicę kl. V - Natalię Giermalę, która po przeczytaniu każdej lektury oddaje ją bibliotece.

Do akcji ochoczo przystąpili również inni uczniowie naszej szkoły, przynosząc przeczytane przez siebie książki w dobrym stanie.

Lista darczyńców systematycznie się powiększa. Swoje książki do biblioteki oddali już następujący uczniowie:

- Natalia Giermala

- Natalia Grzanka

- Aleksandra Krawczyk

- Marika Gut

- Amelia Porc

- Wiktoria Wójcik

 

 „CZYTELNIK MIESIĄCA”

WRZESIEŃ: Radosław Góral kl. VI

PAŻDZIERNIK: Wiktoria Wiercioch kl. III, Natalia Giermala kl. V

LISTOPAD: Natalia Grzanka kl. II a, Olczyk Amelia kl. II a, Zofia Pacia kl. II b, Nadia Skrzypczak

                   kl. II b, Zuzanna Wożniczko kl. II b

GRUDZIEŃ: Radosław Góral kl. VI

STYCZEŃ: Szymon Wasiński kl. V, Oliwier Piątek kl. V

LUTY: Natalia Grzanka kl. II a

MARZEC: Aleksandra Krawczyk kl. II a

 

GRZYBOBRANIE W BIBLIOTECE POWIATOWEJ W OLKUSZU

KLASA II A I II B Z WIZYTĄ W POWIATOWEJ BIBLIOTECE W OLKUSZU

WIZYTA W BIBLIOTECE KLASY IV

KLASA VI W BIBLIOTECE

WSZYSTKO CO NALEŻY WIEDZIEĆ O REKLAMIE

  

AKCJA „Przeczytaj i podaruj książkę”

Akcja „Przeczytaj i podaruj książkę” zapoczątkowana została przez uczennicę kl. V - Natalię Giermalę, która po przeczytaniu każdej lektury oddaje ją bibliotece.

Do akcji ochoczo przystąpili również inni uczniowie naszej szkoły, przynosząc przeczytane przez siebie książki w dobrym stanie.

Lista darczyńców systematycznie się powiększa. Swoje książki do biblioteki oddali już następujący uczniowie:

- Natalia Giermala

- Natalia Grzanka

- Aleksandra Krawczyk

- Marika Gut

- Amelia Porc

- Wiktoria Wójcik

Ania Kulawik

Daria Półkoszek

Mateusz Pałka

- Jakub Bogdanowski

Lena Czapla

 

„CZYTELNIK MIESIĄCA”

WRZESIEŃ: Radosław Góral kl. VI

PAŻDZIERNIK: Wiktoria Wiercioch kl. III, Natalia Giermala kl. V

LISTOPAD: Natalia Grzanka kl. II a, Olczyk Amelia kl. II a, Zofia Pacia kl. II b, Nadia Skrzypczak

                   kl. II b, Zuzanna Wożniczko kl. II b

GRUDZIEŃ: Radosław Góral kl. VI

STYCZEŃ: Szymon Wasiński kl. V, Oliwier Piątek kl. V

LUTY: Natalia Grzanka kl. II a

MARZEC: Aleksandra Krawczyk kl. II a