Rada Rodziców Email

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.Jako Rada Rodziców współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz pozostałymi pracownikami naszej szkoły.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

  • przygotowanie imprez kulturalnych dla uczniów,
  • wyjazdy uczniów na konkursy,
  • nagrody książkowe dla najlepszych uczniów,
  • zakup  środków dydaktycznych podnoszących jakość nauczania naszych dzieci,
  • wydatki okolicznościowe.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2014/2015  sfinansowała zakup oraz położenie wykładziny w kąciku zabaw. Zostały poprawione schody wejściowe do szatni. Dofinansowano także projekt pt Klub Odkrywców Pustyni.

Wpłaty na komitet rodzicielski.

Rada Rodziców informuje, że uchwałą Rady Rodziców z dnia 18 września 2014r.  składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2014/2015 została ustalona w wysokości 50  zł na cały rok szkolny. Płatności można dokonać u skarbników klasowych, skarbnika Rady Rodziców, jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Odbiorca Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chechle

nr konta 97 1020 2430 0000 8302 0055 3610

Bank: Bank PKO Bank Polski o/Klucze

Tytuł wpłaty: Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przekazane dzieciom w postaci dofinansowania szkolnych imprez kulturalnych i nagród w szkolnych konkursach.

 

Z pieniędzy uzyskanych podczas kiermaszu i sylwestra w roku szkolnym 2015/2016oraz po wykorzystaniu pieniędzy z lat poprzednich rada rodziców zakupiła do szkoły:

 

- regulowany naciąg go siatki na salę gimnastyczną- umożliwi to granie w siatkówkę dzieciom młodszym

- stół do ping ponga

- kosze do przechowywania piłek

- Rzutnik do tablicy interaktywnej

- pokrowiec na sztandar

- osłony filarów do sali gimnastycznej

- laptop

- naprawa i odnowienie ławeczek gimnastycznych

- słuchawki do biblioteki

- podajniki na papier

- dofinansowanie Dnia Dziecka