Skład Rady Rodziców Email

Rada Rodziców w składzie :

Przewodnicząca: Monika Pacia

Zastępca: Nina Działach

Skarbnik:Aneta Pudełko