Zajęcia dodatkowe Email

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

rok szkolny 2018/2019

 

 

Lp.

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

1.

Magdalena Palska

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

I-III

poniedziałek

13.25-14.15

2.

Edyta Kidawa - Półkoszek

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

I-III

wtorek

8.00-8.45

3.

Agnieszka Jurczyk

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

I-III

poniedziałek

wtorek

8.00-8.45

12.40-13.25

4.

Wójcik-Kochański Anna

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

I-III

czwartek

12.40-13.25