Zajęcia dodatkowe Email

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

rok szkolny 2017/2018

Nazwa kółka Nauczyciel Klasy Dzień tygodnia Godziny
Rekreacyjno-sportowe Edyta Mędrek IV, V, VI poniedziałek 13:35 - 14:20

Matematyczne

Zuzanna Jędrzejewska-Turlej IV
V
poniedziałek
wtorek
8:00 - 8:45
8:00 - 8:45
Polonistyczne Bożena Kliś IV-VII piątek 13:35 - 14:20
Polonistyczne Edyta Kidawa-Półkoszek III wtorek 8:00 - 8:45
Religijne Magdalena Palska III wtorek 13:35 - 14:20
Przyrodnicze Aleksandra Szatan IV-VII wtorek 14:25 - 15:10
Muzyczne Monika Zalewska III, IV, V, VI, VII wtorek 13:35 - 14:20
Plastyczne Agnieszka Jurczyk-Szatan III czwartek 11:40 - 12:25
Informatyczne Anna Wójcik-Kochańska I-III czwartek 11:40 - 12:25
Język angielski Izabela Milka IV, V, VI,VII piątek 13:35 - 14:20
Historyczne Monika Latos IV-VI środa (co 2 tygodnie) 13:35 - 14:20
Szkolne koło wolontariatu Magdalena Palska   piątek 13:35 - 14:25

 

 

Wspomaganie pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

rok szkolny 2017/2018

 

 

Zespół wyrównawczy

klasa III

Edyta Kidawa- Półkoszek

środa

8:00 – 8:45

 

Zespół wyrównawczy z języka polskiego

 

klasa IV-VII

Bożena Kliś

piątek (1x w miesiącu)

13:35 – 14:20

 

Zespół wyrównawczy z matematyki

 

klasa IV

Zuzanna Jędrzejewska- Turlej

środa

12:40 – 13:25

klasa V-VI

13:35 – 14:20

 

Kółko języka angielskiego

klasy IV-VII

Izabela Milka

piątek (1x w miesiącu)

13:35 – 14:20

 

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

Klasy I-IV

Aleksandra Szatan

poniedziałek- piątek

wg. harmonogramu

na stronie intern.

 

 

Zajęcia w ramach projektu „Klucze do sukcesu

rok szkolny 2017/2018

Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący dzień godziny sala
1.

Zajęcia wyrównawcze kl. I-III

z matematyki gr. 1

Anna Wójcik- Kochańska czwartek 12:40 – 13:25 16
2.

Zajęcia wyrównawcze kl. I-III

z matematyki gr. 2

Monika Zalewska wtorek 11:40 – 12:25 30
3.

Zajęcia wyrównawcze kl. I-III

z matematyki gr. 3

Edyta Kidawa- Półkoszek wtorek 8:00 – 8:45 20
4.

Zajęcia wyrównawcze kl. IV-VI

z matematyki gr. 1

Zuzanna Jędrzejewska- Turlej poniedziałek 13:35 – 14:20 201
5.

Zajęcia wyrównawcze kl. IV-VI

z matematyki gr. 2

Zuzanna Jędrzejewska- Turlej wtorek 8:00 – 8:45 204
6.

Zajęcia wyrównawcze kl. IV-VI

z matematyki gr. 3

Joanna Bakowska piątek 13:35 – 14:20 204
7.

Zajęcia wyrównawcze kl. IV-VI

z przyrody gr. 1

Aleksandra Szatan środa 14:25 – 15:10 203
8.

Zajęcia wyrównawcze kl. IV-VI

z przyrody gr. 2

Aleksandra Szatan czwartek 14:25 – 15:10 203
9. Zajęcia interdyscyplinarne matematyczno- logiczne kl. I-III Monika Zalewska środa 8:00 – 8:45 30
10. Zajęcia interdyscyplinarne- klub małego przyrodnika kl. I-III Edyta Kidawa- Półkoszek piątek 8:00 – 8:45 204
11. Zajęcia interdyscyplinarne- nauka programowania kl. I-III Anna Wójcik- Kochańska czwartek 11:40 – 12:25 205
12. Zajęcia interdyscyplinarne z matematyki kl. IV-VI Joanna Bakowska piątek 12:40 – 13:25 204
13. Zajęcia interdyscyplinarne- kółko przyrodniczo- krajoznawcze Aleksandra Szatan poniedziałek 14:25 – 15:10 203
14. Zajęcia interdyscyplinarne – nauka programowania kl. IV-VI Sławomir Kloc czwartek 15:00 – 15:45 205
15. Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VII Aleksandra Krzyżak wtorek 14:25 – 15:10 202

 

HARMONOGRAM ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

                                                            ŚWIETLICA
DZIEŃ GODZINA SALA
Poniedziałek 12:30 – 14:30 16, 20 lub 30
Wtorek 11:30 - 14:30
Środa 12:30 – 13:30
Czwartek 11:30 - 14:30
Piątek 12:30 – 13:30

Pedagog szkolny

środa od 9:10 do14:10 

 

 

Lp.

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

1.

Magdalena Palska

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

I-III

poniedziałek

13.25-14.15

2.

Edyta Kidawa - Półkoszek

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

I-III

wtorek

8.00-8.45

3.

Agnieszka Jurczyk

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

I-III

poniedziałek

wtorek

8.00-8.45

12.40-13.25

4.

Wójcik-Kochański Anna

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

I-III

czwartek

12.40-13.25