Historia na scenie Email

Taki tytuł nosił konkurs organizowany przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn", Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Stowarzyszenie „Wszyscy dla Wszystkich" w Olkuszu.

Patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, a Patronat medialny - Dziennik Polski.

Zadaniem uczestników było opracowanie scenariusza etiudy teatralnej (w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów) lub filmu dokumentalnego (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). Scenariusze powstawały w oparciu o legendy związane z ziemią olkuską, ciekawe wydarzenia historyczne lub dzieje związane z regionem.

Konkurs adresowany był do uczniów wszystkich szkół powiatu olkuskiego.

Z naszej Szkoły Podstawowej w Chechle wzięły w nim udział dwie uczennice z klasy piątej: Alicja Mosur i Natalia Miszkiewicz. Opiekunem była Bożena Kliś -nauczycielka języka polskiego.

 

Uczennice z klasy V napisały 3 scenariusze na podstawie zbioru legend: „Legendy i opowiadania znad brzegu Białej Przemszy" i „Legendy i podania Srebrnej Krainy".

Dnia 18 listopada 2011 roku odbył się uroczysty finał konkursu z wręczeniem bogatych nagród rzeczowych.

Alicja Mosur i Natalia Miszkiewicz zajęły I miejsce za scenariusz legendy pt. „Legenda z Chechła" , a Alicja Mosur zajęła II miejsce za scenariusz legendy pt. „O odwiedzinach Skarbnika w Podlipiu".

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!