„Pomódl się dzisiaj, bracie mój miły, za Polskę” Email

Pod takim tytułem uczniowie Szkoły Podstawowej w Chechle przedstawili swoją inscenizację z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Już w przeddzień 11 Listopada, uczniowie szkoły czcili Święto Niepodległości. Chcemy pamiętać o polskim Wczoraj, którego zwierciadłem był program artystyczny przygotowany przez: Bożenę Kliś, Monikę i Tomasza Zalewskich, Magdalenę Palską. Pragnęliśmy przypomnieć wydarzenia, wartości, o których nie wolno nam zapomnieć, bo stworzyły polskie Dzisiaj i nadzieję na lepsze polskie Jutro.

Uroczystą akademią recytatorzy i szkolny chórek pobudzali do refleksji. Poprzez piękną inscenizację i wzruszające piosenki i pieśni patriotyczne uświadamiali dzieciom i dorosłym, jak człowiek współczesny powinien pojmować swoją wolność. To prosta prawda: Należy cenić to, czego dokonali nasi pradziadowie i zachować w pamięci to, co przekazali bohaterowie programu artystycznego: Żołnierz, Ojczyzna, Niewola, Niepodległość i Przyszłość;

„Niepodległość to sprawiła, że wolną jest nasza Ojczyzna miła. Zatem wszyscy stańmy się historii i przyszłości obrazem. Zachowajmy wierność temu, co było i zmieńmy na lepsze zło, które się pojawiło."

W Święto Niepodległości 11 Listopada zgromadziliśmy się wokół sztandaru szkoły w Kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle, aby wraz z mieszkańcami, samorządowcami i gośćmi modlić się za Ojczyznę.

Wprowadzeniem do modlitewnego spotkania była Inscenizacja uczniów klas IV-VI. pt. „Pomódl się dzisiaj, bracie mój miły, za Polskę". Uczniowie w odświętnych strojach krakowskich i szlacheckich, a także w kostiumach Żołnierza, Ojczyzny, Niewoli wyrażali najgłębsze uczucia i refleksje.

Następnie odbyła się uroczysta Msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Marka Szeląga. Do pełniejszego przeżycia Narodowego Święta przyczynili się także Chór parafialny oraz Zespół Wokalno-Muzyczny „Ad dei Gloriam". Uroczyste obchody 11 Listopada kończyły uroczystości na Cmentarzu w Bydlinie, upamiętniające bitwę Legionistów pod Krzywopłotami w 1914 roku, na których obecny był także nasz Sztandar Szkoły. Narodowe Święto Niepodległości to jeden z wyjątkowych dni w naszym kalendarzu, w którym na nowo odżywa znaczenie słowa PATRIOTYZM.