Powiatowy Konkurs Recytatorski dla edukacji wczesnoszkolnej 2017-18 Email

XVI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla edukacji wczesnoszkolnej

Karta zgłoszenia do konkursu

Protokół z eliminacji szkolnych

Karta zgloszenia do eliminacji gminnych

Protokół z eliminacji gminnych

Karta zgłoszenia do elimnacji powiatowycH

KARTA OCENY PRACY DLA KOMISJI