Powiatowy Konkurs Recytatorski – etap gminny Email

Przygotowania do konkursu

 

Uroczyste rozpoczęcie

        

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

    

                                                     

         

Szkoła Podstawowa w Chechle była gospodarzem gminnych eliminacji XVI edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla edukacji wczesnoszkolnej pt. „Humor w poezji dziecięcej”. Do konkursu przystąpili uczniowie z siedmiu szkół gminy Klucze - 21 małych recytatorów.
Występy młodych oratorów oceniało jury w składzie:Beata Sierka (naucz. języka polskiego w SP Klucze), mgr Monika Latos (naucz. języka polskiego w SP Chechło), mgr Mariola Binek ( naucz. języka polskiego w SP Rodaki).
           Na konkurs przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska, Radna Gminy Klucze i Sołtys Chechła Maria Sierka. Konkurs przygotowały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle– Eleonora Lazurowicz-Senejko, Anna Wójcik –Kochańska i Agnieszka Jurczyk.


Tytuł Mistrza Recytacji Gminy Klucz
otrzymała
ANNA WDOWIK
Uczennica Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie,
opiekun – Bogumiła Barczyk
Tytuł Wicemistrza Recytacji Gminy Klucze
otrzymała
EMILIA CHOLEWA
Uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach
Opiekun – Ilona Antos
oraz
NELA DUDEK
Uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach
Opiekun – Agnieszka Szarek


Wyróżnienia otrzymali:
1) Jan Żak ucz. kl. II Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Chechle, opiekun: Eleonora Lazurowicz-Senejko
2) Laura Kozioł ucz. kl. I Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie, opiekun: Dorota Kardynał
3) Krzysztof Mędrek ucz. Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, opiekun: Jolanta Kalarus
4) Anastazja Barczyk ucz. Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu, opiekun: Krystyna Ogonek
5) Marcin Dominiak ucz. Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Ryczówku, opiekun: Sylwia Tomsia


Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Olkuskiego oraz Wójt Gminy Klucze.
Konkurs jest wspierany i finansowany przez Wójta Gminy Klucze, Radną i Sołtysa wsi Chechło-Marię Sierkę oraz Radnego wsi Chechło pana Janusza Piasekiego. Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Chechle zapewnia słodki poczęstunek. Patronat medialny nad konkursem sprawuje pan Rafał Jaworski Redaktor Naczelny "Echa Klucz".

inf. Eleonora Lazurowicz-Senejko