WIERSZE Z MORAŁEM Email

Dnia 7 stycznia 2013 r. w Galerii MBWiA w Olkuszu odbyły się eliminacje XI edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla edukacji wczesnoszkolnej

pt. „Wiersze z morałem".

Pan Stanisław Stach udostępnia podwoje Galerii już od 11 lat. Dzięki temu dzieci, rodzice i opiekunowie mają możliwość zwiedzania aktualnych wystaw i zapoznania się z szeroką ofertą galerii.

Konkurs jest pod patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze, organizowany przez Szkołę Podstawową w Chechle i Szkołę Podstawową nr 1 w Olkuszu.

Do konkursu przystąpili uczniowie klas I-III z powiatu olkuskiego. Każdy z 18 małych recytatorów mógł zaprezentować tylko jeden wiersz zawierający morał.

Występy młodych oratorów oceniało jury w składzie: mgr Beata Wójcik, mgr Anna Hajduła, mgr Iwona Boruń, mgr Beata Majta, mgr Ewa Skołucka .

Pani Ilona Szczęch - zastępca Wójta Gminy Klucze gratulowała wszystkim uczestnikom i wręczała nagrody zwycięzcom.

Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Olkuskiego i Wójt Gminy Klucze. Patronat medialny „Echo Klucz" i „Przegląd Olkuski". Od kilku lat naszym sponsorem jest również Pani Maria Sierka – Sołtys Chechła i radna Gminy Klucze.

Wyniki konkursu:

Mistrz Recytacji Powiatu Olkuskiego - Oliwia Bagińska z SP nr 2 Wolbrom

I Wicemistrz Recytacji – Kornelia Szlachta z SP Zawada

II Wicemistrz Recytacji- Jakub Łobos z SP1 Olkusz

Wyróżnienia otrzymali:

Natalia Leśniak z SP Chechło,

opiekun p. Eleonora Lazurowicz-Senejko

Zuzanna Brodzińska z SP Kwaśniów,

opiekun p. Małgorzata Waluśkiewicz

Dominika Kocjan z SP Klucze,

opiekun p. Agnieszka Szarek

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!