REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Email

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego do szkół , przedszkoli i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 

1)Postępowanie rekrutacyjne dla szkół (kliknij w link)

2) URG w sprawie okreslania zasad i kryteriów rekrutacji do szkół z dn. 28 marca 2017 r.(kliknij w link)

3) Zarzadzenie Nr OR 0050.4.2019(kliknij w link)